page_banner
  • تصویربرداری حرارتی تک چشمی N-12

    تصویربرداری حرارتی تک چشمی N-12

    ماژول تک چشمی حرارتی N-12 به ویژه برای محصولات دید در شب تصویربرداری حرارتی مادون قرمز استفاده می شود که شامل مجموعه کاملی از اجزای محلول مانند لنز شیئی، چشمی، قطعه تصویربرداری حرارتی، کلید، ماژول مدار و باتری است.یک مصرف کننده ممکن است توسعه یک دستگاه دید در شب تصویربرداری حرارتی مادون قرمز را در کوتاه ترین زمان انجام دهد و فقط طراحی ظاهری را در نظر بگیرد.